Nieszczelność układu wydechowego.

Paliwo czyli benzyna i olej napędowy są mieszaniną węglowodorów różniących się budową chemiczną i właściwościami. Podczas spalania rozkładają się na wodór i wodę. Jednak spalanie całkowite w praktyce zupełnie nie istnieje i dlatego oprócz węgla i wodoru w spalinach mamy jeszcze:

  • tlen
  • azot
  • tlenki azotu

Spaliny z silników Diesla zawierają więcej cząsteczek stałych. Są to krople paliwa, oleju smarującego, sadzę i związki siarki.

Poszczególne składniki gazów spalinowych działają silnie korozyjnie od wewnątrz na materiały, z których wykonane są Haki warszawa. Od strony zewnętrznej powierzchnia blach kontaktuje się z wodą, narażona jest na niszczące oddziaływanie piasku i kamieni wyrzucanych spod opon.

Nieszczelny układ oraz słabej jakości uszczelki, mogą spowodować przedostanie się bezwonnego, trującego tlenku węgla do pomieszczenia pasażerów. Rezultatem może być zatrucie kierowcy i wypadek, który wystąpił nagle bez istotnych przyczyn zewnętrznych. Nieszczelność układu wydechowego to także większe zanieczyszczenie środowiska. Zanieczyszczenie środowiska jest wynikiem nadmiernego nagromadzenia szkodliwych substancji, co pociąga za sobą poważne konsekwencje dla ludzi, zwierząt i roślin.

Firma Peugeot jest prekursorem w dziedzinie nowych rozwiązań, stawiających sobie za cel zmniejszenie emisji cząstek stałych w spalinach pojazdów z silnikiem wysokoprężnym. W tej grupie wymienić należy między innymi system wtrysku HDI oraz filtr cząstek stałych (FAP).

Należy więc bezzwłocznie po stwierdzeniu, że nasz układ wydechowy jest nieszczelny poddać go naprawie lub wymianie na nowy, gdyż od tego może zależeć nawet nasze życie.

Profesjonalna koszykówka rzeszów dla każdego.

Nowoczesne pompy ciepła mińsk mazowiecki do ogrzania twojego domu.

Najlepsze tłumiki piastów do twojego samochodu.

Skuteczne pozycjonowanie stron sosnowiec dla Twojej firmy.

Certyfikowane gniazda optyczne dla przemysłu.